HIV/AIDS KAMPJ 2021
GENEL SEKRETERLİĞİ
ORGANİZASYON SEKRETERYASI
Doç. Dr. Ferit KUŞÇU
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Adana
GSM: 0505 299 76 04
E-posta: feritkuscu@yahoo.com

Öğr. Gör. Dr. Yeşim YILDIZ
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Ankara
GSM: 0555 610 98 71
E-posta: ysmyldz6@gmail.com

ORGANİZASYON SEKRETERYASI

A.N.T. PRODİZAYN AJANSI
Proje Koordinatörü: Zehra Ayşe YAŞAR
Azizmahmutoğlu Cad. No:28/14
Diyarbakır
GSM: 0505 259 71 74
E-posta: antprodizayn@hotmail.com
Faks: 0412 248 83 73