DÜZENLEME KURULU

Başkan
Prof. Dr. Dilara İNAN

Başkan Yardımcıları
Doç. Dr. Figen YILDIRIM
Doç. Dr. Faruk KARAKEÇİLİ

Genel Sekreterler
Doç. Dr. Ferit KUŞÇU
Dr. Öğr. Üyesi Yeşim YILDIZ

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen
Prof. Dr. Yeşim Taşova
Prof. Dr. Yaşar Bayındır
Prof. Dr. Tuba Dal
Doç. Dr. Fesih Aktar
Doç. Dr. Süheyla Kömür
Öğr. Gör. Dr. İrem Akdemir Kalkan
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Özlem Mete
Dr. Öğr. Üyesi Meryem Merve Ören
Uzm. Dr. Eyüp Arslan
Uzm. Dr. Ömer Karaşahin
Arş. Gör. Dr. Yakup Demir
Ecz. Merve Ayhan