Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi:

 • Bildiri son gönderim tarihi  10 Ekim 2021‘dir.
 • Sözlü ve poster bildiri sahipleri en geç  10 Ekim 2021  tarihine kadar  kongre kaydını tamamlamış olmalıdır. Bu tarihe kadar kayıt işlemlerini tamamlamayan bildiri sahiplerinin bildirileri tüm toplantı materyallerinden çıkarılacaktır.
 • HIV/AIDS KAMPI 2021’nin bildirileri “Kongre Bildiri Sistemi” aracılığı ile online olarak gönderilecektir. Bildiriler, “poster ve sözlü bildiri değerlendirme kurulu” üyelerince  sunuma uygunluk açısından değerlendirilecektir. 
 • Kongre dili Türkçedir.
 • Bildiri özetleri en fazla 400 kelime olmalıdır.
 • Bildiri başlığı, yazarın adı-soyadı ve çalıştığı kurum sisteme girilmelidir.
 • Bildiri özetinin “Amaç, Gereç-Yöntem, Bulgular, Tartışma” bölümlerini içermesi zorunludur.
 • Bildiriler ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.
 • Bildiriler, bilimsel kurulun belirlediği hakemler tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonrasında geri bildirimler bildiri sahibine yazılı olarak yapılacaktır.
 • Bildirilerin yazar tarafından tercih edilen sunum türü değiştirilebilir. Bu değişiklik hakkı Kongre Bilim Kurulu’na aittir.
 • İletişim konusunda sorun yaşanmaması için sisteme kayıt olurken e-mail adresinizi ve cep telefonu numaranızı girmeyi unutmayınız.
 • Bildiri son gönderim tarihinden önce, bildirinizde bulunan hataların ve eksik bilgilerin düzeltilmesi için  info@hivkampi2021.com adresine taleplerinizi iletebilirsiniz. Bu tarihten sonra gönderilecek talepler dikkate alınmayacaktır.
 • Bildiri özeti yazım kurallarına ve yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen bildiri özetleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Toplantıya  göndereceğiniz bildiriler doçentlik ve 27 Haziran 2018 tarihli Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği kriterlerini karşılamaktadır.

SÖZLÜ BİLDİRİ

Sözlü  bildirilerin sunum süresi tartışma dahil 10 dakikadır. Bu süre 7 dakika sunum ve 3 dakika tartışma şeklinde kullanılacaktır.

POSTER BİLDİRİ

Poster bildirileri online bildiri modülünden yükledikten sonra Kongre Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Kabul edilen bildiriler için bildiri yazarlarına 10 Ekim 2021 tarihinden itibaren bilgi verilecek olup posterler elektronik/basılı olarak sunulacaktır. Kongre modülüne bildiri yüklenmesine ilişkin bilgilendirme yapılacaktır400